Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

οικονομική κρίση - ανεργία - πληθωρισμός

Πιστεύετε οτι το μέγεθος της οικονομικής κρίσης είναι πραγματικό ή η κρίση είναι σκόπιμα διογκωμένη;